Copyright © 2022. Rzymskokatolicka Parafia p,w. Św. Aleksandra w Suwałkach.

Powered by WebWave

Na koncerty zaprasza Teatr Otwarty w Gdańsku

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny

 

KALENDARZ KONCERTÓW:

 

17 lipca 2022, godz. 19.00, Suwałki - Konkatedra pw. Św. Aleksandra
 

„A jak poszedł król na wojnę” – koncert inauguracyjny

wykonawcy:
Marlena Borowska – sopran
Monika Dyngosz – mezzosopran
Jacek Szymański – tenor
Wojciech Dyngosz – baryton
Dariusz S. Wójcik – bas/ recytacja
Franciszek Lewandowski – fortepian
Ewa Maria Stąpór – słowo o muzyce

w programie: pieśni artystyczne XIX i XX wieku do słów Marii Konopnickiej, popularne pieśni patriotyczne oraz poezja Marii Konopnickiej

17 lipca 2022, godz. 12.00, Suwałki – Muzeum im. Marii Konopnickiej

 

„Dzień dobry” - koncert południowy dla dzieci i rodziców

wykonawcy:
Marlena Borowska – sopran
Dariusz S. Wójcik – bas/ recytacja
Franciszek Lewandowski – fortepian

w programie: pieśni z cyklu „Cztery Pory Roku” Zygmunta Noskowskiego do słów Marii Konopnickiej

20 lipca 2022, godz. 19.00, Białystok – Ratusz

 

„Jeszcze Polska nie umarła” – w 225 rocznicę pierwszego wykonania Mazurka Dąbrowskiego

wykonawcy:
Jacek Szymański – tenor
Dariusz S. Wójcik – bas/ recytacja
Rafał Lewandowski – fortepian
Marek Cichucki – recytacja
Koncert poprzedzi prelekcja na temat roli Mazurka Dąbrowskiego w tradycji patriotycznej, którą wygłosi pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowe w Białymstoku Waldemar Tyszuk

w programie: hymny i pieśni hymniczne oraz poezja pochwalna

23 lipca 2022, godz. 19.00, Łapy – Kościół pw. Św. Krzyża

 

„123 lata na marginesie świata”

wykonawcy:
Małgorzata Trojanowska – sopran
Jacek Szymański – tenor
Dariusz S. Wójcik – bas/ recytacja
Maria Kozłów-Ratke – skrzypce
Agata Oriana Kwahs – wiolonczela
Rafał Lewandowski – fortepian

w programie: popularne pieśni patriotyczne, pieśni artystyczne, muzyka fortepianowa, poezja tematyczna XIX i XX w.
 

29 lipca 2022, godz. 19.00, Suwałki – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
 

„Mieć w miłości kraj Ojczysty” – koncert finałowy

wykonawcy:
Katarzyna Gierla – sopran
Jacek Szymański – tenor
Przemysław Piskozub – baryton
Dariusz S. Wójcik – bas/ recytacja
Rafał Lewandowski – fortepian
Ewa Maria Stąpór – słowo o muzyce

w programie: pieśni i muzyka fortepianowa Fryderyka Chopina, pieśni i arie Stanisława Moniuszki oraz poezja romantyczna o wydźwięku patriotycznym (A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. K. Norwid, K. Ujejski)

 

W ramach 5 koncertów cyklu zaprezentujemy pieśni, które śpiewano niegdyś w polskich domach, pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych, które z biegiem lat nobilitowane były do rangi pieśni narodowych i ojczystych, pieśni stanowiące niekiedy dokument epoki, czy też wzruszające świadectwo czasu.

Obok pieśni patriotycznych program koncertów cyklu „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” wypełni muzyka dwóch czołowych polskich kompozytorów doby romantyzmu: Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.
Obok twórczości Chopina i Moniuszki zaprezentujemy twórczość innych polskich kompozytorów okresu późnego romantyzmu, m.in. Z. Noskowskiego, St. Niewiadomskiego, F. Nowowiejskiego, którzy tworzyli m.in. do poezji Marii Konopnickiej.

Pięknym dopełnieniem niektórych koncertów będzie poezja autorstwa poetów romantycznych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Kornela Ujejskiego, który często określany jest „ostatnim wielkim poetą doby romantyzmu”.

Prezentując w ramach cyklu twórczość kompozytorów i poetów doby romantyzmu, uczcimy ogłoszony przez Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej „Rok Romantyzmu Polskiego”.

W programie koncertów nie zabraknie również poezji Marii Konopnickiej określanej mianem „poety patriotycznego”, a którą młody Stefan Żeromski nazwał „wieszczem narodowym”.

W ramach projektu zaplanowaliśmy prelekcją, która ukaże ważną rolę Mazurka Dąbrowskiego w polskiej tradycji patriotycznej i zawierać będzie element bohaterstwa. Pisząc o elemencie bohaterstwa mam na myśli ukazanie sylwetek osób z Podlasia i Województwa Podlaskiego, które zasłużyły się dla polskiej niepodległości, które w okresie zaborów brały czynny udział w walkach o wolność, jak na przykład ks. Stanisław Brzóski (190.rocznica urodzin).

Ważne jest dla nas również to, aby podczas prelekcji wspomnieć o bohaterstwie Żydów, którzy byli polskimi patriotami i walczyli o polskość. Przykładem takiej osoby może być Władysław Rawicz (190.rocznica urodzin) – naczelnik cywilny Województwa Podlaskiego walczący w Powstaniu Styczniowym.

 

W koncercie udział wezmą wybitni artyści scen polskich:

Soliści śpiewacy: Marlena Borowska - sopran, Katarzyna Gierla – sopran, Małgorzata Trojanowska – sopran, Monika Litwin-Dyngosz – mezzosopran, Jacek Szymański – tenor Wojciech Dyngosz – baryton, Przemysław Piskozub – baryton, Dariusz S. Wójcik – bas

 

Soliści instrumentaliści: Maria Kozłów-Ratke – skrzypce, Agata Oriana Kwas – wiolonczela, Rafał Lewandowski – fortepian, Franciszek Lewandowski – fortepian oraz Marek Cichucki – aktor, Ewa Maria Stąpór – konferansjer, Waldemar Tyszuk – prelegent

 

 

WSPARCIE FINANSOWE:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Historii Polski – dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie ramach programu „PATRIOTYZM JUTRA”

Województwo Podlaskie – Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

JASZCZUK DEVELOPMENT Krzysztof Jaszczuk

 

PARTNERZY PROJEKTU:
 

1. Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emilia Młynarskiego
 

2. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 

3. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
 

4. Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 

5. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
 

6. Parafia Konkatedralna Św. Aleksandra w Suwałkach
 

7. Parafia pw. Św. Krzyża w Łapach
 

8. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
 

9. Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

 

PATRONAT MEDIALNY:
 

POLMIC Polskie Centrum Informacji Muzycznej
 

TVP3 Białystok
 

Polskie Radio Białystok
 

Radio 5 Suwałki
 

Gazeta Współczesna
 

Kurier Poranny
 

Portal Informacyjny Bia24.pl
 

Portal Informacyjny Suwałki24.pl
 

Słowo Żydowskie

­

11 lipca 2022

NIE RZUCIM ZIEMI
SKĄD NASZ RÓD
Cykl Koncertowy
Dla Uczczenia Roku Marii Konopnickiej

Parafia Konkatedralna św. Aleksandra w Suwałkach