Copyright © 2022. Rzymskokatolicka Parafia p,w. Św. Aleksandra w Suwałkach.

Powered by WebWave

Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa - na podstawie skierowań z MOPR dostarczana z Banku Żywności będzie wydawana dnia 24.02.2022 od 11.00 do 17.00.

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość składania skierowań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach wyżej wymienionego programu osobom z naszej parafii, których dochód nie przekracza 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 na osobę w rodzinie.

Pomoc żywnościowa - Bank Żywności

20 lutego 2022

Parafia Konkatedralna św. Aleksandra w Suwałkach