Apostolstwo Dobrej Śmierci

ADŚ wpisuje się w kult Matki Bożej Bolesnej siekający swymi korzeniami faktów opisanych w Ewangeliach. W sposób szczególny podkreśla sie dwa z nich: proroctwo Symeona skierowane do Matki Jezusa: "Twoją dusze miecz przeniknie" (Łk 2, 35) i obecność Maryi przy Jezusie w chwili Jego śmierci na krzyżu (por. J 19, 25-27)

Wspólnota spotyka się na modlitwie w kaplicy Adoracji konkatedry św. Aleksandra w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 15.00, a w każdy piątek o 15.00 wyznaczone osoby odmawiają Koronkę i Litanię do Bożego Miłosierdzia.

Zelatorką wspólnoty jest jest Danuta Gref, należąca do ADŚ od 19 czerwca 2007 r. przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach.

Wstępujący do Apostolstwa przez swoje modlitwy pragną wyjednać dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia, dla wszystkich, dobrą i szczęśliwą śmierć.

Cel Apostolstwa:

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci stawia sobie za cel główny przekazywanie i podtrzymywanie w sercu jego członków chrześcijańskiej nadziei. Czyni to poprzez powierzanie ich opiece Matki Bożej i zachęcanie do życia zgodnego z Ewangelią.

Środki:

1. Zachęcanie do zaufania Bogu, na wzór Chrystusa składającego swoje życie w ręce swego Ojca. 
2. Propagowanie nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej. 
3. Zachęta do stałej i żarliwej praktyki miłości Boga i bliźniego. 
4. Wychowywanie do regularnego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczenia w Eucharystii.

Warunki przynależności:

1. Dobrowolne wyrażenie zgody na przyjęcie do Stowarzyszenia.
2. Dokonanie wpisu (imienia i nazwiska) do Księgi Stowarzyszenia przechowywanej w centarli Stowarzyszenia w Górce Klasztornej

Sprawozdanie z działalności Wspólnoty ADŚ przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach za 2022 r.

Aktualnie wspólnota liczy 45 osób. Cztery osoby mieszkają poza Suwałkami, w tym jeden kleryk z WSD w Ełku. Do wspólnoty należą w zdecydowanej większości osoby starsze, które rzadko uczestniczą w modlitewnych spotkaniach w każdy piątek, a 6 członkiń to osoby chore, które już nie przechodzą na spotkania.

W 2022 roku spotykałyśmy się na modlitwie w małych grupach we wszystkie piątki w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00. W poszczególne piątki wyznaczone osoby odmawiają Koronkę i Litanię do Bożego Miłosierdzia, a w ostatni piątek zelatorka Danuta Gref odmawia jeszcze różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej i Litanię do Matki Bożej Bolesnej. Modlitwy kończą się śpiewem pieśni: "Nasze plany i nadzieje", a w Wielkim Poście "Zbawienie przyszło przez Krzyż".

W minionym roku zostały zamówione intencje Mszy św. za członków ADŚ i księdza Opiekuna oraz za zmarłe członkinie apostolstwa.

Wspólnota spotyka się na okolicznych wydarzeniach, takich jak: spotkanie opłatkowe oraz wielkanocne itp.

Zapraszamy na wspólną modlitwę w każdy piątek o godz. 15.00 do Kaplicy Adoracji.

Danuta Gref