Copyright © 2022. Rzymskokatolicka Parafia p,w. Św. Aleksandra w Suwałkach.

Powered by WebWave

Sakrament Chrztu

Pogrzeb

Sakrament Małżeństwa

Jak załatwić ...

Kancelaria parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Suwałkach jest miejscem spotkań z parafianami, miejscem rozmów duchowych, a przede wszystkim jest urzędem parafialnym, gdzie wykonuje się czynności duszpastersko - administracyjne oraz gromadzi się dokumenty parafialne.

 

W kancelaria parafialnej posiadamy:

 

Księgi metrykalne:

​​​​​​​     księgi ochrzczonych od roku 1715

     księgi zaślubionych od roku 1715

     księgi zmarłych od roku 1763

 

Kronikę parafialną od ok. 1880 roku

 

 

Godziny pracy Kancelarii Parafialnej

od poniedziałku do soboty

9.00 - 11.00 i 16.00 - 18.00

 

Kancelaria Parafialna nieczynna jest

w niedziele i uroczystości kościelne

oraz święta państwowe wolne od pracy.

 

 

 

Uwagi kancelaryjne

 

Przynależność do parafii, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego kan. 102, nabywa się poprzez stałe lub tymczasowe zamieszkanie osoby na terenie parafii - wypadku tymczasowego zamieszkania - przez okres trzech miesięcy. Zameldowanie osoby jest związane z administracją państwową i nie dotyczy prawa kościelnego.

 

Wszelkie prawa odnośnie udzielania: Sakramentu Chrztu, Pierwszej Komunii, Sakramentu Bierzmowania, Sakramentu Małżeństwa, Sakramentu Namaszczenia Chorych, zgodnie z dekretem Biskupa Ełckiego, przysługuje parafii miejsca faktycznego zamieszkania stałego lub tymczasowego. Osoby zamieszkujące w innej parafii lub zameldowane, a faktycznie zamieszkałe poza naszą parafią, winny uzyskać i dostarczyć zgodę proboszcza parafii zamieszkania. Sprawdź czy należysz do parafii...

 

Do kancelarii parafialnej przynosimy zawsze oryginał dokumentu - USC lub inny, jeżeli przynosimy kopię dokumentu musi zawierać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

 

Do odbioru dokumentu przez inną osobę (nie dotyczy rodziców i opiekunów osób małoletnich) potrzebne jest pełnomocnictwo - wymóg RODO. Powinno ono zawierać: nagłówek "Pełnomocnictwo"; dane osoby udzielającej pełnomocnictwa - imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego; imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa lub zależności, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego pełnomocnika; informację w jakim celu pełnomocnictwo jest wystawione; miejscowość i datę; czytelny odręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko)

 

Kancelaria Parafialna

Parafia Konkatedralna św. Aleksandra w Suwałkach