Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Spotkania:
czwartek g.19:00
Kontakt:
Ks. Jacek Łukaszewicz