Grupa dzielenia Słowem Bożym
Spotkania:
czwartek g.18:45
Kontakt:
Ks. Jacek Łukaszewicz