dotyczący diecezjalnej modlitwy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II

2 kwietnia 2023 roku

Diecezja Ełcka staje w obronie prawdy o św. Janie Pawle II, jego świętości i wielkości. Nie możemy milczeć i patrzeć obojętnie. Stańmy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II z różańcem w ręku, ponieważ tą bronią możemy pokonać wszelkie zło i wyprosić pokój. Ten oręż dała nam Maryja, która obiecuje zwycięstwo nad wszelkim złem. Tą modlitwą Różańcową przez całe swoje życie i posługiwanie walczył sam św. Jan Paweł II ze złem i zakusami szatana. Zaufajmy Maryi i naśladujmy św. Jana Pawła II. Używając tej broni, którą jest Różaniec, odniesiemy zwycięstwo.

Zachęcam wszystkich wiernych diecezji ełckiej, abyśmy modlili się w swoich rodzinach i parafiach  modlitwą Różańcową, Koronką do Bożego Miłosierdzia, oraz trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu w obronie prawdy o św. Janie Pawle II.

Natomiast w niedzielę 2 kwietnia zachęcam wszystkich wiernych, a szczególnie zrzeszonych we wspólnotach, ruchach, bractwach i stowarzyszeniach kościelnych oraz ludzi dobrej woli do marszów i modlitwy w tych intencjach. W tym czasie odmawiajmy modlitwę Różańcową rozważając „Tajemnice Światła” w następujących intencjach:

- w intencji dziękczynnej za całe dziedzictwo, które zostawił nam św. Jan Paweł II
i za testament pełnienia miłości miłosiernej, który zostawił nam w Ełku;

- w intencji pokoju w Ukrainie, naszej Ojczyźnie, Europie i świecie;

- w intencji o przemianę serc i nawrócenie  tych, którzy szerzą kłamstwa o św. Janie Pawle II, chcą manipulować ludźmi ukazując im sfałszowane materiały o nim;

- w intencji tych, którzy ulegli manipulacji,  by Duch Święty obdarzył ich darem rozumu
i mądrości, by usłyszeli Jezusowe „Effata” „Otwórz się”, by przejrzeli i usłyszeli oraz mieli pragnienie poszukiwania prawdy o św. Janie Pawle II;

- w  intencji wszystkich ochrzczonych, byśmy poznawali nauczanie św. Jana Pawła II, wprowadzali je w życie oraz dawali świadectwo o św. Janie Pawle II.

Na czas modlitwy i marszów w obronie prawdy o św. Janie Pawle II z serca błogosławię.

+Jerzy Mazur 
Biskup Ełcki

Ełk, 17 marca 2023 roku