Istotą charyzmatu Wspólnoty Szkaplerznej jest dążenie do coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem. Pomocą w tym dążeniu jest Maryja Dziewica, której cnoty powinniśmy naśladować, zgodnie ze swoim stanem.

Rodzinę Szkaplerzną, która powstała przy parafii pw. św. Aleksandra, w październiku 2003 r. tworzą osoby, które są rejestrowane w „Księdze Szkaplerznej” (obecnie ok. 1200 osób), automatycznie po przyjęciu do Szkaplerza.

Do Rodziny przy naszej parafii należą wszystkie osoby z Suwałk, a także wiele osób spoza, które przebywały w czasie wakacji – 16 lipca, we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, w naszym regionie.

20 lipca 2005 r. w czasie peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciatka Jezus, na mocy edyktu wydanego przez Watykan zostało powołane Bractwo Szkaplerzne.

Bractwo jest wspólnotą osób noszących szkaplerz, które dążą do doskonałej miłości w świecie, zgodnie z duchem Zakonu Karmelitańskiego, uczestniczą czynnie i systematycznie w życiu oraz duchowości wspólnot parafialnych i Zakonu Karmelitańskiego. Obecnie do Bractwa należy 7 osób. Opiekunem Wspólnoty Szkaplerznej jest ks. Tomasz.

Co roku przed wspomnieniem Matki Bożej z Góry Karmel odmawiana jest Nowenna z licznym udziałem wiernych.

Przynależność do Wspólnoty Szkaplerznej wiąże się z pewnymi przywilejami. Jednym z nich jest tzw. „przywilej sobotni”, który mówi, że „każdy kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci”.

Osoby noszące Szkaplerz mają także obowiązki:
1. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
2. Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz.
3. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza (zazwyczaj „Pod Twoją obronę”).
4. Czynić dobrze bliźnim.

Więcej o Szkaplerzu znajdziesz TUTAJ.