Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to Światowy Ruch Katolików Świeckich powstały w 1876 r. zmierzający ku temu by życie społeczne było w większym stopniu przeniknięte wartościami chrześcijańskimi. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim i posiada osobowość prawną.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Aleksandra liczy 6 osób, współpracuje z nami diakon stały Stanisław Dziemian, Asystentem Parafialnym jest ksiądz Antoni Skowroński, proboszcz parafii. Spotkania POAK odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem okresu wakacyjnego, lipiec – sierpień) w obecności Asystenta Parafialnego. Podczas spotkań zajmujemy się formacją chrześcijańską poprzez rozważanie fragmentów Pisma Świętego i dzielenie się przemyśleniami, omawiamy ważne sprawy społeczne, szczególnie związane z życiem i funkcjonowaniem społeczności lokalnej, w które moglibyśmy się zaangażować. Zapraszamy też na te spotkania osoby spoza POAK, które mogłyby naświetlić pewne sprawy. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które zechciałyby formować się we wspólnocie Akcji Katolickiej.

Więcej o Akcji Katolickiej znajdziesz TUTAJ