Grupa dzielenia Słowem Bożym
Spotkania:
czwartek g.18:45
Kontakt:
Ks. Jacek Łukaszewicz

Wspólnota dzielenie się Słowem Bożym powstała jako odpowiedź na głos w sercach parafian i potrzebę wspólnoty ludzi szukających głębszego spotkania z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim z Panem. 

Rozważając codziennie fragment Pisma Świętego z danego dnia, staramy się budować naszą relację ze Słowem Żywym i odnajdywać to osobiste przesłanie odnoszące się do naszego życia. Czasem bardzo nieporadnie szukamy obecności Boga w naszych codziennościach, uczymy się otwierania serca i przyjmowania darów Ducha Świętego płynących z lektury Pisma Świętego. Zapraszamy wszystkich chcących pogłębić swoją relację z Bogiem poprzez wspólnotę. 

Więcej o wspólnocie znajdziesz TUTAJ.