Przyjaciele Maryi

Wspólnota: "Przyjaciele Maryi" gromadzi osoby, które oddały się całkowicie w niewolę miłości Jezusowi przez Maryję, przeszły 33 dniowe, indywidualne Rekolekcje Zawierzenia wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz złożyły Akt Zawierzenie się Maryi.

Św. Ludwik pisze m.in., że skoro Jezus przyszedł do nas przez Maryję, to i my powinniśmy podążać do Niego tą samą drogą. Nie ma lepszej. Obiecuje także, że droga „przez Maryję” jest najkrótszą i najskuteczniejszą drogą do nieba.

Dlatego członkowie Wspólnoty zawierzają i oddają Niepokalanej wszystko – ciało i duszę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne, zasługi wynikające z dobrego postępowania i pokuty, cnoty i dobre uczynki. Jest to oddanie się Maryi w niewolę – niewolę miłości, tak, aby przez Nią całkowicie należeć do Jezusa. 

Zewnętrznym znakiem przynależności do Maryi, jest dla wielu osób, stalowy łańcuszek noszony na nadgarstku.

Formacja

Członkowie spotykają się w małych grupach formacyjnych, raz w miesiącu. Podstawową lekturą do rozważań jest „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, napisany w XVIII wieku przez  francuskiego Jezuitę, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. 

Każdy indywidualnie praktykuje codzienną modlitwę różańcową i rozważa Słowo Boże, wspólnotowo uczestniczy w nabożeństwach Pierwszych Sobót Miesiąca i adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Wspólnota prowadzi też formację animatorów, uczestniczy w Dniach Skupienia, rekolekcjach i Pielgrzymce Zawierzenia 15 sierpnia.

Koordynatorem i opiekunem Wspólnoty jest ks. Szymon Klimaszewski.

Na terenie Suwałk Wspólnota gromadzi się przy parafiach:
1. Chrystusa Króla, ul. Papieża Jana Pawła II 3,
pierwsza środa miesiąca, po Mszy św. o 17:00, spotkanie w salce parafialnej

2. Matki Bożej Królowej Męczenników, ul. Aleksandry Piłsudskiej 1
druga środa miesiąca, po Mszy św. o 18:00, spotkanie w salce parafialnej

3.  św. Aleksandra, ul. Emilii Plater 18,
czwarta środa miesiąca, po Mszy św. o 18:00, spotkanie w salce parafialnej

4. bł. Anieli Salawy, ul. Łanowa 13,
pierwszy czwartek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18:00, spotkanie w Betanii

5. Kazimierza Królewicza, ul. Witosa 8,
drugi czwartek miesiąca, po Mszy św. o 18:00, spotkanie w salce parafialnej

Pomagamy w zorganizowaniu 33 dniowych rekolekcji Zawierzenia w parafii (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z proboszczem danej parafii). Wszelkie informacje można uzyskać pod telefonem: 693 556 657

„Ewangelizacja, formacja, wspólnota, służba”