Radio Maryja
Spotkania:
środa g.18:00

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica … Teraz i zawsze! Na to hasło z RADIA MARYJA zaczęli odpowiadać członkowie Koła Przyjaciół RM w parafii św. Aleksandra w Suwałkach od 28 kwietnia 1997 r.  

Koło Przyjaciół Radio Maryja powstało w parafii za zgodą księdza proboszcza Przemysława Rogowskiego. Jest odpowiednie pismo z pieczęcią parafii i podpisem księdza proboszcza, oryginał znajduje się w Radio Maryja. 

Gdy powstała rozgłośnia RM w Toruniu 8 grudnia 1991 r., ksiądz proboszcz Kazimierz Hamerszmit zorganizował w parafii przestrajanie radioodbiorników na fale RM o częstotliwości w MHz – 107,90, zapraszając parafian do słuchania katolickiego głosu w naszych domach.

Z kolej ksiądz proboszcz Przemysław Rogowski, w każdym wystąpieniu do wiernych wskazywał na wartość programu dnia RM opartego na trzech nurtach: modlitwie, katechezie i kontakcie ze słuchaczami, a także pieśni religijne i pogodną muzykę.

Na pierwsze spotkanie Koła Przyjaciół RM zgłosiło się ponad 40 osób – to Rodzina RM w naszej parafii. Następnie zamówiona Msza św. o działalność Koła Przyjaciół – bo „mamy wiele do zrobienia w Polsce” … jak mówił Jan Paweł II do RRM – Watykan 29 marca 1995 r. I tak się zaczęło. Początkowo spotkania modlitewno – formacyjne odbywały się w piątki. Wspólna modlitwa różańcowa, analiza czytanych artykułów z czasopism RM, omawianie audycji radiowych, zachęcanie i rozprowadzanie Rodziny RM, później Naszego Dziennika, Różańca i innych czasopism katolickich, a wiec rozpalanie serc ku Najświętszej Maryi Pannie.

Po kilku latach, spotkania formacyjne były raz w miesiącu – 13 dzień każdego miesiąca. Zaś modlitwa różańcowa w naszym Kole była prowadzona w każdą środę najpierw w kościele przed Najświętszym Sakramentem, później w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Zawsze z figurą Matki Bożej Fatimskiej – Opiekunki Radia Maryja.

Każdy 13 dzień to dzień Fatimski – dzień naszego KPRM. Sprawowana była Msza św. w intencji Ojca św., Ojczyzny, RM i później TV TRWAM. Przez pół roku odbywała się procesja z figurą MB Fatimskiej wokół kościoła, a w pozostałe miesiące modlitwa różańcowa przed wystawioną figurą w kościele. Od 2009 r. uczestniczyliśmy w Wielkiej Nowennie Fatimskiej. Ponad 50 osób zgłoszono w Sekretariacie w Niepokalanowie.

Przez 9 lat, w ostatnią niedzielę każdego miesiąca chodziliśmy z figurą Matki Bożej Fatimskiej trasą procesji Bożego Ciała w Marszu Różańcowym (90 razy). Przez 7 lat odmawialiśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15.00.
Byliśmy współorganizatorem Marszu w Suwałkach o uzyskanie multipleksu dla TV TRWAM. Szacujemy na 1500 osób – uczestników Marszu.

Koło Przyjaciół RM zakupiło i przekazało parafii antenę satelitarną do odbioru Telewizji TRWAM – księdzu proboszczowi Ryszardowi Gwiazdowskiemu.

Od początku wprowadziliśmy dyżury w biurze Koła w tygodniu i w niedzielę od godz. 8.00 – 10.30, z przerwą na Mszę św. o godz. 9.00. Na schodach kościoła załatwialiśmy różne sprawy – promocje Radia Maryja w parafii, zbieranie ofiar do skarbonki Koła na utrzymanie RM i na Mszę św. miesięczną. Prowadziliśmy kolportaż czasopism przysyłanych z Fundacji „Nasza Przyszłość” ze Szczecinka i od  Sióstr Loretanek z Rembertowa, później Nasz Dziennik, Martyrię i inne czasopisma. Koło Przyjaciół RM realizowało zadania proponowane na antenie radiowej, np. zbieranie podpisów wielokrotnie np. protesty w obronie RM, wysłano 2468 podpisów, w obronie polskiej ziemi i lasów – ponad 2500 i inne.

Po wprowadzeniu przez RM „Legitymacji wspomagającego RM” najpierw członkowie Koła, następnie inni słuchacze comiesięcznie wpłacali podjętą kwotę na utrzymanie Radia. Do końca pracy Koła ponad 30 osób. Ostatnie kwartalne rozliczenie do księgowości RM wysłałam w grudniu 2020 roku.

Radio Maryjo gościło w naszej parafii w roku 1998 w październiku. 7 grudnia 2007 r. otrzymaliśmy dyplom z okazji 10 rocznicy powstania KPRM.

Przez kilka lat ubieraliśmy trzeci ołtarz na procesje Bożego Ciała. Współpracowaliśmy z Caritasem: spotkania opłatkowe, adoracja NS, realizacja zadań zleconych przez księdza proboszcza i inne. 

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy ponad 100 pielgrzymek, corocznie na Jasną Górę, na kolejne rocznice RM do Torunia, kilkakrotnie do św. Józefa w Kaliszu, do Zakopanego, do Sanktuariów Maryjnych w diecezji i inne. W 2022 r. w 31. Rocznicę RM uczestniczyło 45 osób – 3 i 4 grudzień. Zawsze pełen autokar, modlitwa, radość, ze znów pojedziemy. KPRM prowadziło gablotę i stolik w kruchcie kościoła.

Zawsze mieliśmy księdza opiekuna. Najdłużej był nim ks. Jarosław Gosk. Działalność religijną uzgadnialiśmy z księdzem opiekunem najpierw, później z księdzem proboszczem. Na koniec księdzu proboszczowi Kazimierzowi Grybosiowi z posługę wręczyłam zaproszenie na Kongres Eucharystyczny w Wigrach.

Dokumentację i finanse KPRM prowadziłam przez 23 lata. Założone teczki i zeszyty mam w domu, zaś 2 duże Kroniki Koła Przyjaciół przekazałam Rozgłośni RM w Toruniu.

Radio Maryja jest rzeczywistym darem światła Bożej prawdy na drogach Kościoła i Ojczyzny. Rodzina RM opowiadając się po stronie Pana Boga zawsze jest z Maryją, świadcząc, ze jest Bóg i kocha wraz z naszą Królową Polski – Maryją.

Ojciec dyrektor RM Tadeusz Rydzyk, to wielki dar od Boga, za to, że powołał ten katolicki głos w naszych domach – Radio Maryja. Przy Radiu powstało tyle najlepszych dzieł z Bożą i ludzką pomocą: TV TRAM, Fundacje, Sanktuarium NMP – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, Muzeum i Park Pamięci Narodowej: „Zachowali się jak trzeba”. Powstała wyższa uczelnia AKSiM, Geotermia.

Działalność naszego Koła Przyjaciół była prężna, systematyczna, wiele modlitwy, pomoc w parafii, wspaniała współpraca z księżmi proboszczami i ludźmi słuchającymi Katolickiej Rozgłośni RM. Przez kilka lat mąż mój prowadził rozliczanie PiT-u przekazując 1% do Fundacji RM „Nasza Przyszłość” na potrzeby dzieci i młodzieży.

W tym samym czasie przez 17 lat prowadziłam jeszcze Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ w parafii.

Zakończyłam działalność KPRM w marcu 2020 r. gdy wybuchła pandemia. Wierni przestali przychodzić na modlitwę do kościoła. Jeszcze obecnie wysyłam dawane ofiary do RM i mimo podeszłego wieku pragnę, aby ktoś się znalazł, to pomogę prowadzić w parafii dalej Koło Przyjaciół RM.

Dziękując Dobremu Bogu i Matce Najświętszej za powołanie mnie do tej posługi Radia Maryja w naszej parafii.

Wanda Zajączkowska
Przewodnicząca Koła Przyjaciół RM