Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach którego przewodniczącym jest ks. Kan Antoni Skowroński – proboszcz tutejszej parafii, aktywnie włącza się w działalność dobroczynną na rzecz osób potrzebujących wsparcia w różnym zakresie. Postawą i zaangażowaniem wolontariuszy każdego dnia ukazuje, że nie jest nam obojętny los osób biednych, chorych, samotnych, bezdomnych i ludzi w trudnej sytuacji życiowej.   

Prowadzone są akcje  wyjątkowe, jak wojna na Ukrainie jak też długotrwałe działania takie jak – długofalowa pomoc żywnościowa osobom o niskich dochodach w ramach programu Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących koordynowanym przez Bank Żywności o/ Suwałki-Białystok. Miesięcznie  jest to ponad dwie  tony żywności przez okres sześciu miesięcy. Pomagamy  ponad dwustu  osobom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto  w ciągu roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizujemy „Spotkanie wigilijne” oraz  w okresie Wielkanocy „Śniadanie Wielkanocne” dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych dla około stu osób. Sponsorem i współorganizatorem takich spotkań jest właściciel restauracji „Rozmarino” Pan Piotr Bagiński wraz z rodziną.

Bierzemy czynny udział w zbiórkach żywnościowych na terenie wyznaczonych sklepów. Kilka razy do roku Caritas Diecezjalny  z siedzibą w Ełku oraz Bank Żywności oddział w Suwałkach, przekazują nam artykuły żywnościowe, które zgodnie z rozdzielnikiem przekazujemy potrzebującym.

Prowadzimy zbiórkę odzieży i artykułów gospodarstwa domowego, które ofiarowują nam mieszkańcy Suwałk i w miarę potrzeb wydawane są potrzebującym.

W ostatnim czasie wolontariat w naszej parafii powiększył swoje kręgi o ludzi dobrej woli i wrażliwego serca co skutkuje objęciem pomocą większej ilości  osób z naszej parafii. W składzie zespołu w przeważającej części są ludzie z bogatym doświadczeniem zawodowym, wrażliwością na potrzeby innych, którzy swoją wiedzę wykorzystują w przedsięwzięciach  Caritasu.

Bezinteresowne czynienie dobra oraz zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom potrzebującym koordynowane i wspierane jest przez księdza proboszcza, Antoniego Skowrońskiego. Ksiądz udziela nam wsparcia w podejmowaniu nowych wyzwań w czynieniu dobra.

Szczególnie dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy wspierają naszą działalność finansowo oraz rzeczowo. Dużą pomoc w formie artykułów spożywczych otrzymujemy ze sklepów i hurtowni z terenu miasta Suwałk. Są to hurtownia Jens, Cymes, Garden,  Skalar, Gala, AS Jerzy Bylak i WSP, firma Malow i wiele osób indywidualnych, którym składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Irena Pietraszkiewicz- skarbnik Caritasu.