Parafialny Zespół Caritas w roku 2021/2022 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus opieką objął 210 podopiecznych kwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  W miesiącach od lutego do października 2022 otrzymaliśmy ok. 11 ton żywności przekazanych przez  Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki- Białystok, którą wydajemy osobom najbardziej potrzebującym.

Ponadto wolontariusze swoją posługą wykonali między innymi działania  na rzecz potrzebujących:

-  przyjęcie towaru i rozładowanie -  pakowanie paczek dla podopiecznych (praca związana z przygotowaniem ich bardzo usprawnia dalsze wydawanie),

- rozpisanie przydziału w kartotekach miesięcznych,

- dyżury w sklepach podczas zbiórek żywności,

- dystrybucja żywności krótkoterminowej ze sklepów dla podopiecznych,

-  przyjmowanie i wydawanie odzieży podczas codziennych  dyżurów,

- odwiedzanie chorych,

- korespondencja z osadzonymi.

   Inne  dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących:

  • Sprzedaż świec z których dochód przeznaczony jest do diecezjalnego Caritas w Ełku na dzieła miłosierdzia dla dzieci.
  • Sprzedaż baranków Wielkanocnych. Współorganizowanie kolonii dla dzieci,
  • Współorganizowanie pielgrzymek pieszych do sanktuariów Maryjnych.
  • Doraźna pomoc osobom bezdomnym, chorym, samotnym i zagubionym

w formie rzeczowej i finansowej tj. realizacja recept na leki, pokrycie kosztów drobnych  napraw, pokrycie kosztów podróży i inne.

Składam serdeczne podziękowania przewodniczącemu Parafialnemu Zespołowi Caritas ks. dr Antoniemu Skowrońskiemu – proboszczowi naszej parafii, wolontariuszom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy poprzez różne formy wspierają działania naszego parafialnego Caritas.

Bóg zapłać!