Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną o Słudze Bożym księdzu Kazimierzu Hamerszmicie. Wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem św. Aleksandra w Suwałkach zapisał się w sercach i pamięci parafian jako kapłan Bożej miłości, modlitwy, ofiary, miłosierdzia, dobroci i zaufania.

Sługa Boży Kazimierz Hamerszmit pozostaje na zawsze w naszej pamięci, bo kochał Boga, Kościół, Ojczyznę, sercem pomagał potrzebującym, niósł dobroć wszystkim, których Bóg postawił na Jego kapłańskiej drodze życia.

Prośmy, za jego przyczyną o wstawiennictwo w naszych potrzebach. 

Sługo Boży księże Kazimierzu Hamerszmicie, wstawiaj się za nami.