11 lutego br. o godz. 16.00 w parafii św. Aleksandra odbyła się promocja książki Grzegorza Polaka: „Proboszcz z Suwałk. Droga do świętości księdza Kazimierza Hamerszmita”. Książka poświęcona jest życiu i posłudze proboszcza z Suwałk, cenionego kapłana, duszpasterza i społecznika. Promocji książki towarzyszyły świadectwa naocznych świadków, którzy doświadczyli troski, opieki, wsparcia i towarzyszenia duchowego księdza Hamerszmita. 

Zmarły 27 lat temu ksiądz Hamerszmit cieszył się wielkim szacunkiem, uznaniem, a przede wszystkim bezprecedensową dobrocią. Dziś przysługuje mu tytuł Sługi Bożego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Tydzień temu w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach, przeżywaliśmy kolejną rocznicę Jego śmierci, prosząc Boga o łaskę beatyfikacji. Dzisiejsze wydarzenie jest kolejną piękną odsłoną, wpisującą się w troskę o upamiętnienie, tak ważnej osoby dla ziemi suwalskiej, przyszłego błogosławionego, Orędownika naszych spraw.

Promocja książki o księdzu Hamerszmicie zgromadziła nie tylko Suwalczan, którzy pamiętają Świadka dobroci i miłosierdzia, ale również osoby, które zachwycają się tą nietuzinkową osobą, i pragną poprzez najnowszą lekturę książki dogłębniej ją poznać. Wśród zainteresowanych osób byli Bogusława Szczerbińska wicewojewoda podlaski oraz Zdzisław Przełomiec Przewodniczący Rady Miasta Suwałki. 

Ksiądz Kazimierz Aleksander Hamerszmit urodził się w 1916 roku we wsi Kołaki Kościelne k/Zambrowa. Świecenia kapłańskie przyjął 30 kwietnia 1939 roku przed wybuchem wojny. W latach 1940-1945 więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, m.in Dachau, gdzie padł ofiarą eksperymentów medycznych. W latach 1965-1986 administrator i proboszcz parafii św. Aleksandra w Suwałkach. Przez całe swoje życie był człowiekiem wielkiej dobroci i ofiarności. W swoim środowisku cieszył się wielkim szacunkiem i uznaniem. Kapłańska gorliwość uwidaczniała się w posłudze w konfesjonale, zaangażowaniu w głoszenie Słowa Bożego, trosce o wychowanie młodego pokolenia oraz wielkiej wrażliwości na biednych, chorych i ludzi w podeszłym wieku.

W 2008 roku Stolica Apostolska wydała dekret wyrażający zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacji. W roku 2019 został zamknięty diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita.

s. Dawida Prusińska CST