23. Dzień Papieski, pod nazwą: „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”, uroczyście uczciliśmy 15 października w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Młode pokolenie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej, pod kierunkiem siostry Teresy Kalskiej i pani Adrianny Rybak, zaprezentowało podczas Mszy Św. o godz. 12.00. program artystyczny, w którym zostały przywołane przesłania św. Jan Pawła II wypowiedziane do rodzin.

Najistotniejszą tezą były słowa: "Cywilizacja życia to największe zadanie rodziny, Kościoła i Narodu. Fundamentem jej jest Miłość, która rozsiewa miłosierdzie, współczucie, gotowość do ofiary i obronę tych, którzy sami nie mogą się bronić".

"Bóg pragnie, aby każda rodzina chrześcijańska była piękna, służyła miłości i życiu, aby wskazywała drogę do Chrystusa i do Kościoła".

Na zakończenie z radością wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń naszego Największego Rodaka - „Barkę”.

Z głębi serca życzymy wszystkim: Bądźmy zawsze sercem i umysłem za cywilizacją życia z Miłością Bożą.

s. Teresa Kalska