31 stycznia 2023 roku w parafii pod wezwaniem św. Aleksandra  podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 odbył się kolejny kwartalny dzień modlitw Matek w Modlitwie na całym świecie. Podczas Mszy św. modliliśmy się o lepszy świat dla wszystkich dzieci w Polsce i na całym świecie, a szczególnie modlitwą ogarnęliśmy dzieci z grupy MwM z naszej parafii, prosząc o głęboką wiarę, osobistą relację z Jezusem, uczęszczanie do Kościoła i przystępowanie do sakramentów świętych.  W ten sposób łączymy się duchowo ze wszystkimi matkami w Polsce i na świecie.

W parafii Św. Aleksandra grupa MwM wspólnotowo modli się za swoje dzieci w różnym wieku i w różnych potrzebach. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło kobiety, które jednoczy wspólny cel –troska o dzieci. Spotkania odbywają się w każdy WTOREK po wieczornej Mszy Świętej. (około 18.40)

„Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat.”
(Św. Augustyn)

 Marzena Grabowska