Dzisiaj, 12 lutego podczas Mszy św. o godz. 12.00, zostały uroczyście wprowadzone, do naszej świątyni, relikwie św. Jana Pawła II. Pozostaną z nami do soboty 18 lutego. 

Peregrynacja relikwii dokonuje się na terenie diecezji, tam gdzie są Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył biskup ordynariusz Jerzy Mazur. W czasie homilii  przypomniał główne punkty nauczania świętego Jana Pawła II, podkreślając wagę Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy różańcowej w codziennej praktyce świadomego chrześcijanina.

Na zakończenie dzieci przedstawiły, pod kierunkiem siostry Teresy Kalskiej CST, krótki program artystyczny, w którym wybrzmiały myśli naszego Papieża. 

O godz.17.00 odbyła się prelekcja pana Grzegorza Polaka „Jan Paweł II-nauczyciel pięknego patriotyzmu”. Prelegent, pełniący funkcję Dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, mówił o niezwykłym przywiązaniu do ojczyzny i tradycji naszego wielkiego rodaka oraz właściwym rozumieniu patriotyzmu, który rodzi się z umiłowania historii i tradycji swojej ojczyzny oraz otwartości na sprawy innych narodów.

Ludmiła Furman