Niniejszy post jest zaproszeniem wszystkich ludzi dobrej woli o duchowe wsparcie i modlitwę za młodzież z naszej parafii, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania. Pokolenie Jana Pawła II, które wzrastało w blasku Jego pontyfikatu i nauczaniu o nieprzemijających wartościach takich jak: prawda, dobro, ludzka godność, nienaruszalność życia, rodzina, chce być dla młodych orężem w duchowej walce poprzez modlitwę i świadectwo wiary i życia.

Dlatego ZAPRASZAMY na wspólną modlitwę w czwartek 16 lutego br. na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej czuwanie wraz z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania przy relikwiach Jana Pawła II.

Chcemy stworzyć łańcuch modlitwy, niczym oręż osłaniającą i wspierającą młodych naszej parafii, aby poprzez swoje przygotowania formacyjne utrwalała w sobie piękne wartości i ideały, o których mówił Jan Paweł II do młodych w Gdańsku 12 czerwca 1987 r.:

"Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych".

Przyjdź, zaproś innych, podaj dalej...

Dla kogo? - wszystkich, którym bliska jest troska o młode pokolenie

Gdzie? - konkatedra św. Aleksandra w Suwałkach

Kiedy? - czwartek 16 lutego, godz. 18.00

s. Dawida Prusińska CST