W niedzielę 7 maja br. obchodziliśmy odpust parafialny ku czci św. Aleksandra, papieża, głównego patrona naszej parafii. O godz.12:00 uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. kan. dr Marcin Maczan, kanclerz ełckiej kurii diecezjalnej.

W słowie wprowadzenia do uroczystości proboszcz parafii ks. Antoni Skowroński powiedział: "Zapraszam do wspólnej modlitwy, do tego aby uczcić, uwielbić Boga za dar świętych, św. Aleksandra, papieża, który patronuje naszej wspólnocie parafialnej. Módlmy się za siebie nawzajem, bo Kościół to przede wszystkim wspólnota ludzi żywych, wierzących, gorliwych w wierze i mniej gorliwych. Módlmy się za siebie, w swoich sprawach, polecając to wszystko co jest ważne Bogu, przez pośrednictwo patrona św. Aleksandra. Każdy odpust jest też okazją, do tego, aby zgłębić, zastanowić się nad tajemnicą świętych i nad tajemnicą Kościoła Chrystusowego, a przecież ten rok duszpasterski, właśnie pod takim hasłem przeżywamy".

W okolicznościowej homilii, nawiązując do pierwszego czytania V Niedzieli Wielkanocnej celebrans przywołał słowa, które się nie dezaktualizują, a wypełniają w stosownym czasie i miejscu. "Żywe jest Słowo Boże i skuteczne...", i to słowo wypełniło się, gdyż dzień wcześniej, w sobotę w Suwałkach, w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła odbyły się święcenia diakonatu 2 alumnów naszej diecezji, którzy zostali przeznaczeni do posługi. I ten fragment Pisma świętego usłyszeliśmy podczas odpustowej Mszy św.

Zaznaczył, że cała Liturgia Słowa Bożego kieruje nasze myśli na Jezusa, który wskazuje na siebie jako na Drogę, Prawdę i Życie. On jest wypełnieniem naszego celu ostatecznego i Drogą, po której powinniśmy zmierzać, a znajdziemy Życie - zaznaczał kaznodzieja. 

Przywołał również postać św. Aleksandra, który patronuje naszej parafii i świątyni. Mówił: "Patron - św. Aleksander papież - mało znany święty, szczególnie w Kościele zachodnim; niemniej jednak człowiek wiary, mężny, konsekwentny, gdzie trzeba pokorny i pełen ufności w Bogu; to jemu zawdzięczamy tradycję wody święconej w kościele oraz obowiązek odkrycia głowy u mężczyzn podczas nabożeństw - w ten sposób realizuje się słowo - wpatrujemy się w Boga z odkrytą twarzą, całym sobą. (...) Wzywamy dziś szczególnie wstawiennictwa św. Aleksandra waszego Patrona i wielu świętych naszych orędowników - byśmy umieli przeżywać naszą codzienność z Bogiem, byśmy zawsze poddawali Mu nasze myśli, czyny; byśmy nie poddawali się naszym emocjom, naszym odczuciom, byśmy się nie krzywdzili w rodzinach, w narodzie; byśmy byli mądrzy w naszej codzienności i relacjach z ludźmi."

Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna z feretronami, dziewczynkami sypiącymi kwiatki. Wyśpiewane Te Deum na zakończenie procesji było dziękczynieniem Bogu za dar Kościoła, parafii i posługujących w nim duszpasterzy. Końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem wieńczyło sumę odpustową.

s. Dawida Prusińska CST

Zapraszamy do galerii zdjęć.