2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.

Tego dnia z woli papieża Jana Pawła II, obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony w 1997 roku. Święto tych, którzy poświęcili się, ofiarowani Bogu w różnych formach życia konsekrowanego, zakonnego, w instytutach świeckich a także w osobistej, indywidualnej konsekracji. Dzień ten stwarza okazję do refleksji Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu oraz modlitwy za wszystkie osoby, które podjęły to powołanie. Dla samych konsekrowanych jest to dzień dziękczynienia za dar powołania.

Polecamy się Waszym modlitwom.

s. Dawida Prusińska CST

Zapraszam do obejrzenia filmu: Szybkie Q&A