W dniu 23 marca 2023 r. w konkatedrze Św. Aleksandra w Suwałkach odbyło się podsumowanie Konkursu Plastycznego „Życie jest piękne” zorganizowanego w ramach XIX Suwalskich Dni Świętości Życia przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną  „Nadzieja” w Suwałkach. Brały w nim udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Dzieci podejmując temat konkursowy, realizowały go z właściwą im swobodą wyobraźni, odwagą oraz świeżością warsztatu wolnego od konwencji i manier. Z zaprezentowanych prac można odczytać, że młodzi twórcy są spontaniczni, szczęśliwi i cieszą się życiem.

Trudne zadanie miała komisja konkursowa, przyznając nagrody i wyróżnienia. Podziękowanie za wysiłek twórczy należy się wszystkim uczestnikom konkursu, a nauczyciele, którzy opiekowali się dziećmi i młodzieżą, zasłużyli na wyrazy uznania za delikatną inspirację.

Wernisaż wystawy prac pokonkursowych znajduje się w kościele św. Aleksandra w Suwałkach. Zachęcamy do zapoznania się z pracami naszych młodych suwalskich talentów.

Celem konkursu było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy szacunku do życia w każdym jego wymiarze i aspekcie, od momentu jego poczęcia, aż po naturalny jego kres, a także budzenie wrażliwości na sens, wartość i piękno życia ludzkiego.

 Grażyna Szejda