W dniu 7 kwietnia 2024 r. w parafii Św. Aleksandra w Suwałkach miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego pt.: „Na początku była miłość – moja rodzina” zorganizowanego przez Specjalistyczną Poradnię Życia Rodzinnego „Nadzieja”. 

Dzieci świetnie sobie poradziły z tym tematem. Zrealizowały go z właściwą im swobodą wyobraźni, odwagą oraz świeżością warsztatu wolnego od konwencji i manier. Z zaprezentowanych prac można odczytać jak ważna jest w ich życiu rodzina oraz miłość, jaka w niej panuje. Twórczość młodych autorów prac opiera się na uważnej obserwacji otaczającego świata, środowiska rodzinnego. Dzieci ukazały w sposób plastyczny jak wspólnie z rodziną spędzają czas, np. wycieczka rowerowa, wspólne pójście do kościoła, podróż statkiem itd. 

Niektóre z dzieci opowiedziały nam piękną historię rodzinną, zaczynając od tego, że na początku była miłość, przedstawiając jak mama z tatą zawierają sakrament małżeństwa, potem są narodziny i kolejne etapy życia w rodzinie.  

Bardzo dziękujemy autorom prac za udział w konkursie, gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów artystycznych. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu. 

Dziękujemy też rodzicom i nauczycielom za delikatną inspirację. 

Marian Szejda