Symbolicznym posypaniem głów popiołem w środę popielcową rozpoczęliśmy w konkatedrze św. Aleksandra święty czas Wielkiego Postu. 40 dni intensywnej duchowej pracy, modlitwy, czynienia dobra. Tłumy wiernych na Mszach świętych, to znak, że z Bogiem chcemy wejść w czas zadumy i Wielkich Paschalnych wydarzeń. 

Wielki Post, to nie tylko czas nawrócenia, ale również rozważanie męki i śmierci Chrystusa, czemu mają służyć celebrowane w kościołach nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

I tak jak tłumnie rozpoczęliśmy Wielki Post, tak niech świątynie nasze będą wypełnione po brzegi podczas wielkopostnych nabożeństw.

W konkatedrze Droga Krzyżowa w piątki:

16.30 - z udziałem dzieci,
17.30 - z udziałem młodzieży i dorosłych

Gorzkie żale - niedziela godz. 17.30.
ZAPRASZAMY!

fot. Teresa Szot