18 maja, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, grupa dzieci z naszej parafii, pod opieką s. Teresy Kalskiej i s. Jolanty Kopiczko, udała się do Studzienicznej na Stację Dziecięcą Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej pod hasłem „Ja jestem z wami”.

Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji: rejs statkiem, zabawy i konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. Najważniejszym punktem spotkania była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył biskup Jerzy Mazur. Piękna pogoda sprzyjała głębokiej refleksji nad istotą Eucharystii w naszym życiu, na co zwrócił uwagę ksiądz biskup. Dzieci żywo reagowały na pytania, które były do nich kierowane. Ich postawa potwierdza, że młody kościół jest pełen radości, entuzjazmu i otwartości na Słowo Boże.

Bezpośrednio po Mszy Świętej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Od ziarenka do Eucharystii”, którego laureatem został podopieczny s. Teresy Kalskiej, uczeń klasy IV SP2 w Suwałkach – Albert Rybak.

Stacja Dziecięca wpisała się w ogólnopolskie obchody Dnia Dziecka. Rzeczywiście, było to wielkie święto dzieci naszej diecezji, podczas którego najmłodsi mogli odczuć, jak wiele radości daje bycie we wspólnocie przyjaciół Pana Jezusa. Była to zarówno uczta dla ciała, jak i dla ducha.

Ada Rybak