Dziś mija 39. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. To ustanowione w 2018 r. święto państwowe oddaje hołd „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. Święto przypomina o roli, jaką odegrali duchowni w obronie oraz kształtowaniu postaw patriotycznych.

Od samego początku państwa polskiego duchowni pełnili nie tylko posługę religijną. Niejednokrotnie działali na rzecz rozwoju Ojczyzny, bronili jej suwerenności, wspomagali walczących o wolność, sami też przelewali za nią krew. W tym dniu oddajemy hołd kapłanom, którzy pod zaborami pielęgnowali pamięć o Polsce i duchowo przygotowywali naród do odzyskania niepodległego państwa. Przywołujemy pamięć duchownych, którzy bronili Niepodległej przed nawałą bolszewicką. Wspominamy ofiary II wojny światowej – księży więzionych i mordowanych w niemieckich obozach śmierci, w Katyniu, Charkowie i Miednoje, na Syberii i w Wołyniu – tylko za to, że byli kapłanami i Polakami. Pamiętamy wreszcie o duchownych, którzy nie poddali się komunistycznemu zniewoleniu i mimo represji i prześladowań pełnili swą posługę, głosząc prawdę o polskiej historii, upominając się o godność i prawa człowieka.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik okresu komunizmu módl się za nami. 

Więcej o Niezłomnych Duchownych obrońcach wiary znajdziesz TUTAJ.

opr. s. Dawida Prusińska