15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia NMP, odbył się w naszej konkatedrze bardzo ciekawy koncert, zatytułowany "Ave Regina". Organizatorem wydarzenia stanowiącego element II Międzynarodowego Festiwalu "Centareum" było Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego. Koncert otworzyło wspólne z publicznością odśpiewanie "Roty" Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej.

Pierwszą część muzycznego spotkania wypełniły utwory o tematyce sakralnej, głównie ku czci Najświętszej Panny, kompozytorów polskich i obcych. Zaś druga część nawiązywała do dnia Wojska Polskiego ustanowionego dla upamiętnienia Cudu nad Wisłą. Zabrzmiały znane pieśni patriotyczne, takie jak: "Czerwone maki na Monte Casino". Wzruszeni słuchacze włączali się w śpiew artystów.

W koncercie wystąpili znakomici soliści na czele z Suwalczanką panią Marleną Borowską - sopran, która jest Dyrektorem "Cantareum" i Prezesem STM. Oprócz sopranu zabrzmiały: tenor dr Jacka Szymańskiego i bas pana Dariusza Stanisława Wójcika. Przy organach zasiadał wybitny instrumentalista pan Paweł Seligman.

Przy okazji koncertu mocno wybrzmiał temat konieczności remontu naszych konkatedralnych organów, co jest przedsięwzięciem znacznie przekraczającym możliwości finansowe parafii. Ufamy, że zaszczycający nasz koncert przedstawiciele władz wezmą do serca tę potrzebę, o co zaapelowała Ewa M. Stąpór - konferansjer koncertu.

Na zakończenie gorąca owacja na stojąco zachęciła artystów do bisów. Warto wspomnieć, że artyści koncertu ubogacili swym udziałem oprawę liturgiczną wieczornej Mszy św. 

Ewa Stąpór