W sobotę 6 maja 2023 r. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach biskup Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Seminarium Duchownego w Ełku: Marcinowi Jasionowskiemu i Arturowi Tomkiewiczowi.

Uroczystość święceń odbyła się w Suwałkach, w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, skąd pochodzi jeden z wyświęconych diakonów.  

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Dariusz Zalewski. W słowie skierowanym do przyszłych diakonów zaznaczył, że to dzięki alumnom, którzy przyjmują pierwszy stopień święceń – diakonat uczestniczymy w tych pięknych wydarzeniach i ich radości. Pytał: „Czy jesteście świadomi tego, po co tu jesteście? Jaki dar otrzymujecie? Nie odpowiadajcie teraz na te pytania, ale niech one w was pracują. Kiedyś, otrzymując święcenia sam zastanawiałem się nad tym i myślałem, że wiem dlaczego. Później zobaczyłem, że stale się uczę życia tym sakramentem. Sakramenty otrzymujemy nie ze względu na nas samych, czy naszych bliskich. Sakramenty otrzymujemy ze względu na innych, tych, do których Bóg nas pośle z konkretna misją” – wyjaśniał biskup.

Świecenia diakonatu są pierwszym z trzech stopni święceń sakramentalnych i tym samym diakoni wchodzą w bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia prezbiteratu. 

Na zakończenie Eucharystii słowo podziękowania skierowali nowo wyświęceni diakoni, dziękując najpierw Bogu za dar powołania i miłosierdzie Boże, księdzu biskupowi za dar święceń oraz kapłanom, których Bóg postawił na ich seminaryjnej drodze, rodzicom, rodzinie i przyjaciołom.

Słowo do diakonów skierował ks. prałat Tadeusz Rynkiewicz, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Życzył , aby mogli za Sługą Bożym, ks. Kazimierzem Hamerszmitem powiedzieć: „uważam swoje życie za szczęśliwe i za udane”.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą przygotowaną przez wspólnotę suwalskich parafii, z których pochodzą diakoni. Program ewangelizacyjny przygotowała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

Z parafii konkatedralnej w uroczystościach udział wzięli ks. proboszcz Antoni Skowroński, ks. Wojciech Kondratowicz, s. Dawida Prusińska CST oraz przedstawiciele scholi młodzieżowej i ministrantów.

s. Dawida Prusińska CST

Zapraszamy do galerii zdjęć.