Maryja w życiu każdego człowieka, Polaka i całego naszego narodu jest pewną ostoją przed atakami złego ducha i drogą prostą i pewną, by dojść do Chrystusa i znaleźć w Nim schronienie. 

Wiele imion i tytułów Maryi Kościół w Liturgii wspomina. Jednym z nich jest tytuł Matki Bożej Pocieszenia. Jest Ona ostoją, pociechą i wsparciem w trudach i cierpieniach życia codziennego. Wskazuje również na Jezusa jako pewną i jedyną drogę do zbawienia.

Zachęcamy do odbycia pielgrzymki do Maryi, której cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia znajduje się w Kaletniku.

niedzielę 3 września, tak jak w latach poprzednich, wyruszy piesza pielgrzymka z Suwałk na uroczystości Matki Bożej Pocieszenia w Kaletniku. Wyjście grupy pielgrzymkowej spod naszej konkatedry 730Suma odpustowa w Kaletniku będzie sprawowana o godz. 1300. Powrót autobusem ok. godz. 1500. Jest też organizowana pielgrzymka rowerowa do Kaletnika, zbiórka o godz. 930 przy parafii Kazimierza Królewicza. Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce, czy to pieszej, czy rowerowej.

Pójdźmy do Maryi!

s. Dawida Prusińska