W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu dziękujemy Bogu za swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nasze myśli i modlitwy kierujemy również za tych, którzy nam te życie przekazali - naszych rodziców. Ale dzień też, to okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.

Co to jest Duchowa Adopcja?
Duchowa adopcja jest to szczególna forma modlitwy w intencji dziecka zagrożonego aborcją. Osoba, która podejmuje Duchową Adopcję zobowiązuje się przez 9 miesięcy do odmawiania codziennie jednej tajemnicy różańca i odczytania modlitwy (patrz niżej) w intencji dziecka. Chociaż dziecko przez fakt duchowej adopcji jest nieznane to poprzez wiarę tworzy się z nim szczególna więź.

Skąd wziął się pomysł na modlitwę za dzieci jeszcze nienarodzone?
Jan Paweł II, w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 roku wyraził potrzebę stworzenia Święta, które będzie budziło w ludziach wrażliwość na sens i potrzebę przyjmowania nowego życia. W odpowiedzi na to pragnienie, trzy lata później, ogłoszono, że dzień 25 marca będzie: DNIEM ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Jego celem jest budzenie szacunku do życia i przeciwstawianie się wszystkim formom jego niszczenia.

Motywacją do angażowania się w to dzieło duchowej adopcji mogą być słowa Jana Pawła II: “Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” (EV 61).

Nie bądźmy obojętni na los dzieci, które giną na wojnie czy pod sercem własnej matki wydając jedynie „niemy krzyk”. Ten krzyk słyszy Bóg, On upomni się o każde życie, tak, jak upomniał się o niewinną krew Abla. Bądźmy solidarni z tymi którzy są najbardziej bezbronnymi.

Modlitwy w intencji adoptowanego dziecka i jego rodziców:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.