W poniedziałek 28 sierpnia br. Mszą św. o godz. 9:00 w naszej parafii, Hymnem do Ducha św. rozpoczęła się tzw. "odprawa katechetyczna". To coroczne spotkanie dla katechetów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Uroczystej Eucharystii wraz z licznie współcelebrującymi kapłanami przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur. Po niej odbyła się konferencja dla wszystkich katechetów z rejonu suwalskiego.

W słowie powitania gospodarz miejsca ks. Antoni Skowroński powiedział: "Wspominamy dzisiaj w Liturgii Kościoła św. Augustyna, biskupa, doktora Kościoła. Po swoim nawróceniu oddał się na służbę Bogu, bardzo ofiarną, wytrwałą i gorliwą. Zapisał się także w historii jako wielki myśliciel, filozof, teolog, który rozwinął systemy filozoficzne, teologiczne. Na pewno także z jego myśli korzystają metodycy, katecheci, ci wszyscy, którzy zajmują się przekazem i utrwalaniem wiary. To wspomnienie św. Augustyna Hymnem do Ducha św. w konkatedrze św. Aleksandra rozpoczynamy Mszę św. aby po niej także zastanowić się nad skutecznością przekazu katechetycznego w naszych czasach w nowym roku szkolnym 2023/2024.

Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych. Witam serdecznie księdza biskupa ordynariusza Jerzego Mazura, który przewodniczy tej Liturgii. Witam wszystkich kapłanów z Kurii, dyrektorów Wydziałów. W sposób szczególny chciałbym podkreślić obecność misjonarzy werbistów: o. Zdzisława Grada z Madagaskaru i o. Mirosława Piątkowskiego z Argentyny. Witam wszystkich kapłanów, proboszczów, wikariuszy, siostry zakonne, katechetów świeckich. Zapraszam do wspólnej modlitwy, aby ona dodała nam sił i odwagi, mocy i mądrości do katechizowania, do przekazywania Ewangelii w dzisiejszych czasach". 

W homilii biskup Jerzy podkreślał znaczenie przekazu wiary, które jest realizowane między innymi w ramach lekcji katechezy w szkołach. Mówił: "Żeby Boga miłować, trzeba Go poznawać, a katecheza jest jedną z form, miejsc poznawania Chrystusa, poznawania Boga, który pragnie naszego szczęścia, naszego zbawienia". Zapraszał do modlitwy za wszystkich katechizowanych i nauczycieli, którzy przekazują depozyt wiary młodemu pokoleniu. Dodawał w swoim przekazie odwagi i skuteczności działania w docieraniu do młodych, pogubionych ludzi, którzy deklarują się jako niewierzący i pragnący wypisywania się z katechezy. Przywoływał piękne wspomnienia Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń w naszej diecezji prosząc o podtrzymywanie zapału ewangelizacyjnego i docieranie do wielu osób. Zapraszał do angażowania się kapłanów w moderowanie grupami parafialnymi oraz inicjowanie, w miarę potrzeby nowych.

Druga część odprawy katechetycznej odbyła się w auli parafialnej. Wszystkich zebranych przywitał dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji ełckiej ks. Wojciech Kotarski i na samym początku wręczył s. Annie (Krystynie) Nowakowskiej, terezjance wygrany laptop za zajęcie pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Katechetycznym "Odmawiajcie różaniec" dla nauczycieli religii. Konkurs został przygotowany przez Wydawnictwo Jedność. Siostra Anna Nowakowska przygotowała prezentację multimedialną pt.: "Objawienia Matki Bożej" na etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy I-IV.

Po słowie przywitania dyrektora Wydziału Katechetycznego bogatą prelekcję na rozpoczynający się nowy rok katechetyczny skierował do wszystkich zebranych biskup Jerzy Mazur.

Wszystkim katechetom i nauczycielom życzymy aby Ducha Świętego umacniał, pokrzepił, dodawał siły, mocy, której tak bardzo potrzebują, aby ewangelizować, katechizować w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

s. Dawida Prusińska