Wielki Piątek, dzień śmierci naszego Pana. On, który „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie i stał się posłuszny do śmierci i to śmierci na krzyżu” pokazuje, jak nas kocha.  Wobec takiej deklaracji miłości zostają nam dwie rzeczy: Przyjąć tę miłość i w ciszy kontemplując, jak wielkie rzeczy nam Pan uczynił i być za to wdzięcznymi. Żyć tak, jak prosił Pan: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Już nie jest to poza naszym zasięgiem, Pan Jezus przez krzyż nam to wszystko umożliwił. Tylko czy ja chcę skorzystać?

WIELKI PIĄTEK w konkatedrze

Ciemna Jutrznia (modlitwa liturgiczna Kościoła): godz. 8:00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego: godz. 15:00

Droga Krzyżowa dla młodzieży i dzieci: godz. 16:30 

Droga Krzyżowa dla dorosłych: godz. 17:30

Liturgia Męki Pańskiej: godz. 18:00

Po Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja Najświętszego Sakramentu.