W dniu 14 września obchodzimy w Kościele katolickim święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju.

Dzisiejsze święto stawia w centrum naszej modlitwy Chrystusa Ukrzyżowanego. Na krzyżu dokonało się nasze odkupienie, zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych. Krew Chrystusa stała się ceną naszej wolności.

W dniu dzisiejszym z miłością w sercu podejdźmy do krzyża i czerpmy ze zdroju nowego życia, którą daje nam Eucharystia. Patrzmy z wiarą na wywyższonego na Krzyżu Syna Człowieczego i powtarzajmy często słowa: "Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś". 

s. Dawida Prusińska