Ta niezwykła noc zmienia wszystko. Sprawy Boże wiążą się nierozłącznie ze sprawami ludzkimi. Beznadzieja i dramat w otaczającym nas świecie zostają pokonane przez Pana wieków. 

Dzisiejsza noc jest pełna życia. Jak powiedzą teksty liturgiczne, czuwajmy dziś słuchając Słowa Bożego i chwaląc Pana, byśmy mogli stać się uczestnikami Jego niekończącego się życia w pełni. 

Ta noc z przewin obywa, do łask przywraca, uwalnia z kajdan i daje pełnię wolności. Nawet wina jest nazywana szczęśliwą, bo mógł ją zgładzić tak wielki Odkupiciel. Nasz największy wróg – śmierć – zostaje pokonana raz na zawsze. Już nikt i nic nie może stanąć na przeszkodzie pomiędzy mną a moim Panem, już nic nie ma nade mną władzy i nie może mnie zniewolić, jeżeli oddam się Jezusowi Zmartwychwstałemu. 

Chrzest, który każdy z nasz przyjął, zanurza nas w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana, przez co już tu i teraz mamy udział w Jego zwycięstwie. 

Dziś wśród radości módlmy się do Pana i prośmy, aby to o o czym dziś mówi liturgia było naszym codziennym doświadczeniem. 

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Podzielmy się tą radosną nowiną ze wszystkimi, których spotkamy. Dzisiejsza noc jest wielka, jest święta - Wielka Noc. Przynosi nam bowiem niewypowiedzianą radość i daje nadzieję zmartwychwstania w Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu.