W ramach III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej prezentujemy wspólnoty, które działają w naszej parafii.
Przeczytaj, pomyśl i DOŁĄCZ.

AKCJA KATOLICKA jest grupą osób, które w duchu formacji chrześcijańskiej poprzez rozważanie fragmentów Pisma Świętego i dzielenie się przemyśleniami chcą budować swoją duchowość na mocnych fundamentach. Podczas spotkań omawiają ważne sprawy społeczne, szczególnie związane z życiem i funkcjonowaniem społeczności lokalnej, w które Akcja mogłaby się zaangażować.  Zapraszamy też na te spotkania osoby spoza Akcji, które mogłyby wspomóc nasze działania społeczne.

Jeśli odkrywasz w sobie chrześcijański altruizm i pociąga Cię duch służby i pomocy innym w ramach wspólnoty lokalnej, to pasję społecznika możesz zrealizować we wspólnocie Akcji Katolickiej. Przyjdź i DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

Więcej o Akcji Katolickiej znajdziesz TUTAJ

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI (ADS) jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Jeśli stawiasz sobie pytanie o życie wieczne i chcesz dobrze przygotować się do ostatniego spotkania z Bogiem, to razem ze wspólnotą ADŚ, możesz prosić o taką łaskę. Przyjdź i dołącz do Wspólnoty!

Więcej o Apostolstwie Dobrej Śmierci znajdziesz TUTAJ

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS ma na celu realizację potrzeb duchowych i materialnych człowieka wynikających z ewangelicznego przykazania miłości. Głównymi zadaniami naszej działalności jest krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej. Z pomocy doraźnej Parafialnego Caritas korzystają także osoby przychodzące do Jadłodajni im. Sługi Bożego Ks. Kazimierza Hamerszmita, czy też osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Potrzebujesz wsparcia, pomocy. PRZYJDŹ! POMOŻEMY!

Więcej o Parafialnym Zespole Caritas znajdziesz TUTAJ

DMOWY KOŚCIÓŁ (DK) jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Skupia w sobie małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do życia słowem Bożym i modlitwą. Jest pomocą do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Jeśli chciałbyś budować swoje małżeństwo w formacji Domowego Kościoła, to PRZYJDŹ. Reszta należy do Ciebie. 

Więcej o Domowym Kościele znajdziesz TUTAJ

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH (OFS) jest wspólnotą dla ludzi świeckich o charyzmacie  Świętego Franciszka z Asyżu. Członkami FZŚ mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne. Franciszkański Zakon Świeckich  jest otwarty także na sympatyków niezrzeszonych. 

Jeśli odkrywasz w sobie szczególną miłość do św. Franciszka z Asyżu i chciałbyś formować się w duchu franciszkańskim to zapraszamy na spotkanie. Może to Twoja droga?

Więcej o Franciszkańskim Zakonie Świeckich znajdziesz TUTAJ

GRUPA DZIELENIA SŁOWEM BOŻYM. To wspólnota ludzi szukających głębszego spotkania ze Słowem Bożym i z drugim człowiekiem. Rozważając codziennie fragment Pisma Świętego z danego dnia, staramy się budować naszą relację ze Słowem Żywym i odnajdywać to osobiste przesłanie odnoszące się do naszego życia. 

Jeśli chcesz pogłębić swoją relację z Bogiem i doświadczyć wspólnoty, która dzieli się Ewangelią, to przyjdź na spotkanie. Resztę zostaw Duchowi Świętemu. PRZYJDŹ!

Więcej o Grupie Dzielenia Słowem Bożym znajdziesz TUTAJ

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY (KSM) jest przestrzenią dla młodych ludzi, których wspólnym celem jest dążenie do prawdziwego spotkania żywego Boga. KSM zrzesza młodych ludzi między 16 a 30 rokiem życia, którzy pragną od życia czegoś więcej – nie chcą tylko i wyłącznie przejść przez życie wegetując w nim, lecz pragną zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, dzięki ciągłemu kształtowaniu swojej młodości i dążeniu do najlepszej wersji samego siebie. 

Jeśli w życiu chcesz CZEGOŚ WIĘCEJ, to ta Wspólnota jest dla Ciebie. PRZYJDŹ, abyśmy razem wzrastali w wierze. 

Więcej o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży znajdziesz TUTAJ 

MATKI w MODLITWIE. „Dajcie mi modlące się matki, a ocalę świat” (Św. Augustyn). Ruch Matki w Modlitwie działa na całym świecie. Duchowość grupy charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi. W parafii Św. Aleksandra grupa MwM wspólnotowo modli się za swoje dzieci w różnym wieku i w różnych potrzebach.

Kobieto, żono, MATKO, zapraszamy do naszej wspólnoty. Modląc się razem za nasze dzieci, mamy siłę i narzędzi do ochrony naszych dzieci przed atakami złego. BĄDŹMY RAZEM W WALCE O NASZE DZIECI!  

Więcej o Wspólnocie Matki w Modlitwie znajdziesz TUTAJ

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA NOWEGO PRZYMIERZA DZIEJE II jest wspólnotą ewangelizacyjną. Jesteśmy w Kościele, by pomóc ludziom na nowo doświadczać mocy Ducha Świętego w codzienności i doprowadzać do poznania w osobisty sposób osoby Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. 

Jeśli chcesz na nowo odnowić swoją wiarę i świadomie przeżywać swoje chrześcijaństwo, to Wspólnota Nowego Przymierza może być dla Ciebie. ZAPRASZAMY!

Więcej o Wspólnocie Nowego Przymierza znajdziesz TUTAJ

PRZYJACIELE MARYI. Wspólnotę tworzą osoby, które kochają Maryję i pragną ją naśladować. W formacji dążymy do dojrzałości chrześcijańskiej i aby Maryja była „bardziej znana i kochana”. Indywidualnie praktykujemy codzienną modlitwę różańcową, rozważamy Słowo Boże, uczestniczymy w nabożeństwach Pierwszych Sobót Miesiąca i adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestniczymy w Dniach Skupienia Wspólnoty.

Jeśli szczególnie kochasz Maryję i chcesz oddać się w niewolę jej miłości i ją naśladować, to ta wspólnota, może pomóc Ci wzrastać w tej duchowości. ZAPRASZAMY!

Więcej o Wspólnocie Przyjaciele Maryi znajdziesz TUTAJ

ŻYWY RÓŻNIEC, to wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na różańcu o Boże błogosławieństwo dla Kościoła, o przywrócenie i pogłębienie wiary i duchowości w sercach ludzi i wypraszać potrzebne  Łaski u Boga przez ręce Maryi. 

Jeśli kochasz modlitwę różańcową i czujesz odpowiedzialność za Kościół, jako Mistycznego Ciała Chrystusa, to dołącz do naszej Wspólnoty. Razem możemy więcej!

Więcej o Wspólnocie Żywego Różańca znajdziesz TUTAJ