Na kolejnym spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 22 stycznia 2023 roku omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych w najbliższym czasie inicjatyw. 

Ksiądz Proboszcz Antoni Skowroński zasygnalizował swoje refleksje związane z tegoroczną wizytą duszpasterską podkreślając serdeczne nastawienie parafian zapraszających księży do swoich domów po dłuższej przerwie wynikającej z  ograniczeń pandemicznych.

Następnie Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przedstawiła program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II, która w naszej parafii odbędzie się w dniach 12-18.02.2023 r. Uroczyste powitanie relikwii planowane jest 12 lutego o godz.12.00. 

Wiele uwagi poświęcono także przygotowaniu obchodów rocznicy śmierci ks. Kazimierza Hamerszmita, cenionego proboszcza naszej parafii w latach 1966 – 1986. Zdecydowano, że 5 lutego odprawiona zostanie Msza św. intencji zmarłego Proboszcza. Z kolei w dniach 11- 12 lutego planowane są wydarzenia związane z promocją książki pana Grzegorza Polaka pt. „Proboszcz z Suwałk. Droga do świętości ks. Kazimierza Hamerszmita”. Pomoc w organizacji zaoferował przedstawiciel Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Obecni po raz pierwszy na zebraniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej byli: Organista pan Jan Raczkowski oraz s. Dawida Prusińska CST. Pan Jan Raczkowski, pomysłodawca nowej strony internetowej parafii św. Aleksandra, skierował prośbę o włączanie się w redagowanie strony internetowej wszystkie wspólnoty, zachęcając do zamieszczania informacji o podejmowanych działaniach w ramach danej grupy. Podkreślał znaczenie obecności w przestrzeni cyfrowej jako współczesnego medium w dziele ewangelizacji.

Przedstawiciele wspólnoty Domowy Kościół omówili planowany przebieg Tygodnia Trzeźwości w dniach 19 – 25 lutego i zaprosili do współpracy grupy formacyjne działające w naszej parafii.

Reprezentant Liturgicznej Służby Ołtarza Jędrzej Gref w krótkim wystąpieniu przekazał oczekiwania młodych parafian oraz problemy, jakich aktualnie doświadczają.

Spotkanie zakończone zostało krótką wspólną modlitwą.

Ewa Lewoc