13 czerwca, to ważne wydarzenie w życiu naszej wspólnoty parafialnej. We wspomnienie św. Antoniego z Padwy swoje imieniny obchodzi proboszcz parafii ks. Antoni Skowroński. Msza św. o godz. 8.00 była Mszą św. dziękczynną za Dostojnego Solenizanta od Rady Parafialnej i Parafian.

W homilii celebrans przywołał świetlaną postać swego imiennika i wskazał na jego cechy i zalety jako płomiennego głosiciela Ewangelii i potężnego cudotwórcę. W pobożności zaś ludowej jest przywoływany jako patron osób i rzeczy zaginionych. 

Na zakończenie Eucharystii, w imieniu wszystkich grup, życzenia złożyła pani Grażyna Szejda ze wspólnoty Domowego Kościoła winszując:

"Życzymy przede wszystkim błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej, bo ta posługa jest nam potrzebna jak powietrze. Niech księdza wiara staje się coraz bardziej gorliwa, a głoszone Słowo Boże coraz głębiej wpada do serc wiernych. Życzmy również dużo pogody ducha oraz radości z głoszenia Dobrej Nowiny. Niech Dobry Bóg umacnia nadzieję w chwilach trudnych, otwiera na potrzeby bliźnich i pomaga żyć miłością miłosierną, a Maryja, nasza najdroższa Matka niech otacza księdza płaszczem swej opieki".

W podziękowaniu za życzenia ksiądz proboszcz odwdzięczył się słodkościami na zakończenie Eucharystii. Zaprosił również wszystkich na wspólną imieninową agapę do auli parafialnej. 

Suma odpustowa ku czci św. Antoniego połączona z procesją i Te Deum odbędzie się podczas wieczornej Eucharystii o godz. 18.00, której przewodniczyć będzie ks. dr Paweł Tarasiewicz. Będzie również możliwość ucałowania relikwii św. Antoniego, jak to miało miejsce na zakończenie Mszy św. o godz. 8.00

s. Dawida Prusińska