W niedzielę 14 maja br. spotkali się przedstawiciele Rady Ekonomicznej i Rady Parafialnej. Pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Antoniego Skowrońskiego omówiono dwie ważne kwestie. Pierwsza dotyczyła wykonanych i planowanych remontów.

Został naprawiony dach nad budynkiem zamieszkałym przez Siostry Terezjanki oraz wyremontowano Poradnię Rodzinną. Zebrani przedstawiciele obu rad podjęli decyzję zakupu i instalacji nowych dzwonów, ponieważ stare nie spełniają swojej funkcji i są w bardzo złym stanie technicznym.

Druga część spotkania była poświęcona organizacji obchodów Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych planowanego na dzień 18 czerwca br. Oprócz prezentacji wspólnot, postanowiono zorganizować przy tej okazji piknik dla parafian. Program obchodów tego dnia zostanie podany na stronie Parafii.

Ludmiła Furman