Z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Niedzielę Palmową 2 kwietnia bieżącego roku upamiętniono Wielkiego Rodaka Jana Pawła II. Licznie zgromadzeni Suwalczanie stanęli do apelu w obronie papieża Polaka.

Od godziny 21.00 do 21.37, przy pomniku Św. Jana Pawła II, miało miejsce czuwanie w osiemnastą rocznicę odejścia Papieża – Polaka do Domu Ojca, pod hasłem „JESTEŚMY, PAMIĘTAMY, CZUWAMY!” Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Ksiądz prał. kan. mgr lic. Jarema Sykulski - Moderator miasta - oraz przedstawiciele wspólnot, działających w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, której Ks. Jarema jest Proboszczem. Przedstawiciele Rycerzy Św. Jana Pawła II wyeksponowali baner ze słowami: TY WYWALCZYŁEŚ NAM WOLNOŚĆ, DZIŚ MY WOLNI WALCZYMY O CIEBIE.  W czuwaniu udział wzięli kapłani i osoby konsekrowane z naszej Parafii, na czele z Ks. Proboszczem Antonim Skowrońskim, przedstawiciele wspólnot i licznie, mimo zimna i przejmującego wichru zgromadzeni Suwalczanie z różnych parafii.  Rozpoczęliśmy czuwanie od odśpiewania Apelu Jasnogórskiego, następnie wysłuchaliśmy fragmentów homilii Papieskich z pielgrzymek do Ojczyzny, pomodliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego i odśpiewaliśmy „Barkę”. 

Ewa Stąpór