Przy naszym kościele trwają prace remontowe: są odnawiane drzwi wejściowe, a przede wszystkim trwają prace związane z izolację fundamentów i odwodnieniem kościoła. Najprawdopodobniej rozpoczniemy też prace ziemne związane z wykonaniem odwodnienia (kanalizacji) przy kościele, której nie ma.

Staraliśmy się o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie kanalizacji przy obiekcie zabytkowym. Niestety, złożone projekty „przepadły”. Trzeba więc tę inwestycję spróbować zrobić w ramach budżetu parafialnego, bo jest ona bardzo potrzebna, chodź kosztowna i mało widoczna - bo pod ziemią. Miejmy nadzieję, że z Bożym błogosławieństwem i wsparciem dobrych ludzi, uda się wykonać te prace.

W przyszłości trzeba będzie jeszcze poprawić zagospodarowanie terenu przykościelnego; wyremontować parkan przed kościołem i ułożyć nową drogę procesyjną wokół kościoła z kostki granitowej.

Trwają także prace konserwatorskie przy figurze św. Jadwigi, w parku, naprzeciwko kościoła.

Jest też zamiar rozpoczęcia jeszcze w tym roku wymiany chodnika (głównej alei) na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. (Na razie załatwiamy stosowne pozwolenia i zgody).

W planach jest także wykonanie nowych dzwonów do naszego kościoła.

Wasz proboszcz