W konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach rozpoczęła się Nowenna za przyczyną Sługi Bożego księdza Kazimierza Hamerszmita o cud uzdrowienia ks. Wiesława Śliwczyńskiego, który obecnie przebywa w szpitalu na intensywnej terapii.

Jeśli wszelkie siły ludzkie zawodzą, to ufna modlitwa może wyjednać zmiłowanie Boże. Nasze modlitwy kierujemy za przyczyną Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita, którego proces na drodze do beatyfikacji jest rozpoczęty. Jesteśmy przekonani o Jego świętości, ale potrzebujemy widocznego znaku Jego interwencji, który mógłby potwierdzić Jego świętość, czego wymaga się w procesie beatyfikacyjnym.

W naszej świątyni znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego, który ma przypominać, że żył, posługiwał i życie oddawał za swoich parafian oddany kapłan, "męczennik" konfesjonału, kandydat na ołtarze.

Módlmy się wspólnie modlitwą za Jego przyczyną o cud uzdrowienia ks. Wiesława oraz w osobistych naszych intencjach.

Sługo Boży księże Kazimierzu Hamerszmicie, wstawiaj się za nami!

Modlitwa o beatyfikację Ks. Kazimierza Hamerszmita 

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty w osobie Jezusa Chrystusa dałeś wszystkim ludziom na ziemi najwspanialszy wzór życia w miłości. Twój sługa Ksiądz Kazimierz Hamerszmit żył miłością i ukazał swoim życiem, że komunia z Tobą objawia się poprzez trwanie w łasce uświęcającej, spełnianie w cichości dobrych uczynków i zgadzanie się z Twoją wolą, nawet w chwilach upokorzenia i cierpienia. Dla większej chwały Twojego majestatu i dla mojego duchowego pożytku, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski……………….., o którą Cię pokornie proszę. Spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

(Imprimatur – Biskup Ełcki, bp Jerzy Mazur; Nr 27/2017)

Wiadomość o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać do: Ełcka Kuria Diecezjalna, 19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1

s. Dawida Prusińska CST